CHINE

-> retour


Familles ethniques Ethnies - Langues Sous-groupes et tribus Population
SINIENS Chinoise : Han Hui, Xiang 936 704 000
Wu Shangaiens, Houaitchéou 70 000 000
Min Taiwanais, Hainanais 40 000 000
Yüé Cantonais 40 000 000
Kan Hakka 50 000 000
THAYENS Tay Zhuang, Bouyei, Dai, Mulao, Lü, Maonan 14 700 000
Lay-Kadday Li, Gelao 700 000
Kam-Sui Dong, Shui 1 350 000
Vietnamiens : Jing 5 500
Miao-Yao She, Bunu 5 500 000
TIBETO-BIRMANS Tibétains Qiang, Xifan-Pumi, Jiarong 3 500 000
Lolo : Yi Bai, Hani, Lisu, Lahu, Naxi, Jinuo 7 900 000
Tukia : Tujia 770 000
Kachin : Jingpo Nu, Drung, Achang 120 000
Miri Loba, Deng, Monba 250 000
TOUNGOUSIENS Mongols Dongxiang, Tu-Monguor, Da-hour, Baoan 3 050 000
Mandjous Xibe, Hezhe 2 700 000
Coréens : Chaoxian 1 700 000
Evenki Oroqen 16 000
MUNDA-KHMERS Wa : Va Bulang, Benglong 320 000
AUSTRONESIENS Formosans : Gaoshan 300 000
TURQUIENS Turcs Ouighour, Kazakh, Kirghiz, Salar, Ouzbek, Tatar, Yugur 6 450 000
IRANIENS Pamiriens : "Tadjik" Sarikoli 25 000